ساعت
شرکت نیرو کلید پارس با همکاری و پشتیبانی کارشناسان مجرب برق و مکانیک، مطابق با

استانداردهای بین المللی در زمینه تولید و صادرات تجهیزات برق صنعتی فعالیت میکند

 

 محصولات عمده شرکت :

 - کات اوت فیوز مستقیم- 33-20-11 کیلوولت 

 - برقگیر

- فیوز المنت